Link xem bóng đá cập nhật ngày 27/04
 
- Download chương trình sopcast tại đây .
- Link sopcast được cập nhật chậm nhất 1h trước khi trận đấu diễn ra (Những trận không có link vui lòng xem trực tiếp trên website ở bảng trên).

Lille
Lille
Ligue 1 - Vòng 35
27/04 23:30
Angers
Angers
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/257665 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/258928 (2000 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258929 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Atl. Madrid
Atl. Madrid
BK Champions League
28/04 01:45
Bayern Munich
Bayern Munich
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/257665 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/257666 (2000 Kbps) tiếng Ukraina
sop://broker.sopcast.com:3912/258920 (2000 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258921 (2000 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258928 (2000 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258929 (2000 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/259509 (2000 Kbps) tiếng TBN
 
Stuttgart
Stuttgart
Bundesliga - Vòng 31
23/04 20:30
Dortmund
Dortmund
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258928 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258929 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Liverpool
Liverpool
Premier League - Vòng 35
23/04 21:00
Newcastle
Newcastle
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258926 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258927 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Bournemouth
Bournemouth
Premier League - Vòng 35
23/04 21:00
Chelsea
Chelsea
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/261612 (5501 Kbps) Sopcast Channel #1, tiếng NGA
sop://broker.sopcast.com:3912/261611 (3500 Kbps) Sopcast Channel #2, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/261185 Sopcast Channel #3, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/261184 Sopcast Channel #4, tiếng TBN
     
Vallecano
Vallecano
La Liga - Vòng 35
23/04 21:00
Real Madrid
Real Madrid
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258920 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258921 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Toulouse
Toulouse
Ligue 1 - Vòng 35
23/04 22:30
Lyon
Lyon
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258924 (1500 Kbps) tiếng TBN
     
Atl. madrid
Atl. madrid
La Liga - Vòng 35
23/04 23:15
Malaga
Malaga
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/137037 (1500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/140544 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/260850 (2500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/258920 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258921 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Man Utd
Man Utd
BK FA Cup
23/04 23:15
Everton
Everton
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/139907 (1500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/253096
sop://broker.sopcast.com:3912/140333 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/259407
sop://broker.sopcast.com:3912/259408
sop://broker.sopcast.com:3912/151777 (3000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/151888 (3000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/259509 (1500 Kbps) tiếng TBN
     
Schalke
Schalke 04
Bundesliga - Vòng 31
23/04 23:30
Leverkusen
Leverkusen
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258926 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258927 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Barcelona
Barcelona
La Liga - Vòng 35
24/04 01:30
Gijon
Gijon
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/137037 (1500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/140544 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/258922 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258923 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Inter
Inter
Serie A - Vòng 35
24/12 01:45
Udinese
Udinese
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/261184 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/261185 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
PSG
PSG
CK League Cup Pháp
24/04 02:00
Lille
Lille
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/261182 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/261183 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
St Etienne
St Etienne
Europa League
06/11 03:05
Dnipro
Dnipro
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/141112 (1500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/257665 (2000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/258012 (2500 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/151777 (3000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/151888 (3000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/140000 (3000 Kbps) tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/258920 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258921 (2000 Kbps) tiếng TBN
     
Atl. Madrid
Atl. Madrid
La Liga - Vòng 9
26/10 02:30
Valencia
Valencia
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/258922 (1500 Kbps) tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/258923 (2000 Kbps) tiếng TBN
 
PSG
PSG
Ligue 1 - Vòng 11
26/10 03:00
St. Etienne
St. Etienne
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/259383 (1500 Kbps) tiếng TBN