Link xem bóng đá cập nhật ngày 20/08
 
- Download chương trình sopcast tại đây.
- Link sopcast được cập nhật chậm nhất 1h trước khi trận đấu diễn ra (Những trận không có link vui lòng xem trực tiếp trên website ở bảng trên).

RB Salzburg
RB Salzburg
Champions League
20/08 01:45
Malmo
Malmo
Link Sopcast:
sop://broker2.sopcast.com:3912/173000 (1500 Kbps) Arenavision9, tiếng TBN
     
Besiktas
Besiktas
Champions League
20/08 01:45
Arsenal
Arsenal
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/141318 (3600 Kbps) Elgoles, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/148788 (3300 Kbps) golrapido 1, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/178760 (3264 Kbps) Vertigo Sports 12, tiếng Anh
sop://broker.sopcast.com:3912/172998 (2350 Kbps) ArenaVision 5, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/151626 (1800 Kbps) Brasil 2014, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/172998 (1500 Kbps) Arenavision5, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/150769 (1010 Kbps) Digi Sport2, tiếng Romania
     
Copenhagen
Copenhagen
Champions League
20/08 01:45
Leverkusen
Leverkusen
Link Sopcast:
sop://broker2.sopcast.com:3912/172999 (1500 Kbps) Arenavision7, tiếng TBN
     
Napoli
Napoli
Champions League
20/08 01:45
Ath. Bilbao
Ath. Bilbao
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/141321 (3600 Kbps) Elgoles, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/250307 (3564 Kbps) Vertigo Sports 11, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/150041 (3310 Kbps) golrapido 3, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/172996 (2350 Kbps) ArenaVision 1, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/172996 (2000 Kbps) Arenavision1, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/172997 (1600 Kbps) ArenaVision 2, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/173241 (1483 Kbps) Brasil 2014, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/172997 (1050 Kbps) Arenavision2, tiếng TBN
sop://broker2.sopcast.com:3912/173608 (1000 Kbps) Brasil 2014, tiếng TBN
     
Arsenal
Arsenal
Premier League - Vòng 1
16/08 21:00
Crystal Palace
Crystal Palace
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/147463 (3500 Kbps) NTV + Football HD, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/149956 (3300 Kbps) Vikingo 1, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/148788 (3300 Kbps) golrapido 3, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/250136 (3264 Kbps) Vertigo Sports 1, tiếng Czech
sop://broker1.sopcast.com:3912/189897 (3000 Kbps) Sopcast Channel #1, tiếng Nga
sop://broker1.sopcast.com:3912/189895 (3000 Kbps) Sopcast Channel #2, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/200000 (3000 Kbps) Sopcast Channel #3, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/140535 (3000 Kbps) NTV + Football 2 HD, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/141976 (2700 Kbps) Sport 1 HD, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/141975 (2700 Kbps) NTV + Football 2 HD, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/189897 (2500 Kbps) Sopcast Channel #4, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/189895 (2500 Kbps) Sopcast Channel #5, tiếng Nga
sop://broker1.sopcast.com:3912/200000 (2500 Kbps) Sopcast Channel #6, tiếng Nga
sop://broker.sopcast.com:3912/172996 (2350 Kbps) ArenaVision 1, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/250282 (2000 Kbps) SuperAces, tiếng Anh
sop://broker2.sopcast.com:3912/172996 (2000 Kbps) ArenaVision 1, tiếng TBN
sop://46.246.89.189:3912/189897 (2000 Kbps) Sopcast Channel #7, tiếng Nga
sop://broker2.sopcast.com:3912/189897 (2000 Kbps) Sopcast Channel #8, tiếng Nga
sop://broker2.sopcast.com:3912/200000 (2000 Kbps) Sopcast Channel #9, tiếng Nga
sop://46.246.89.189:3912/189895 (2000 Kbps) Sopcast Channel #10, tiếng Nga
sop://broker2.sopcast.com:3912/189895 (2000 Kbps) Sopcast Channel #11, tiếng Nga
sop://broker2.sopcast.com:3912/173675 (1800 Kbps) Brazil 14, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/172997 (1600 Kbps) ArenaVision 2, tiếng TBN
sop://broker.sopcast.com:3912/143158 (1500 Kbps) NTV + Football HD, tiếng Nga
sop://broker2.sopcast.com:3912/150027 (1483 Kbps) Brasil 2014, tiếng Anh
sop://broker2.sopcast.com:3912/172997 (1050 Kbps) ArenaVision 2, tiếng TBN
     
Toulouse
Toulouse
Ligue - Vòng 2
17/08 01:00
Lyon
Lyon
Link Sopcast:
sop://broker.sopcast.com:3912/110152 (1050 Kbps) Digi Sport1, tiếng Romania
sop://broker.sopcast.com:3912/149271 (1050 Kbps) Digi Sport1, tiếng Romania